رزرو ویلا دوخواب رزرو ویلا دوخواب
رزرو ویلا دوخواب رزرو ویلا دوخواب
رزرو ویلا دوخواب رزرو ویلا دوخواب
رزرو ویلا دوخواب رزرو ویلا دوخواب
رزرو ویلا دوخواب رزرو ویلا دوخواب
رزرو ویلا دوخواب رزرو ویلا دوخواب
تعداد
40
مساحت
350m2
تعداد طبقه
1
تخت
2
خواب
2
استخر
پارکینگ
تراس

اینتر نت


توصیف مزایای ملک :

ویلا گردنه حیران

آدرس ومشخصات مالک

نام مالک : خیام احمدی

خیابان و آدرس مالک : <p>تالش</p>

شماره تماس مالک : 09119857917

آدرس ملک : گیلان؛گردنه حیران

* جهت تسریع در عملیات رزواسیون در هنگام تماس به نام ویلاپرشین اشاره کنید.
شرایط کنسلی ملک

آسان

تاریخ کنسلی تا ساعت 12 ظهر یک روز قبل از سفر

مسافرین باید در زمان ثبت نام به شرایط انتخابی کنسلی که توسط مالک درج گردیده توجه نمایند زیرا با واریز هزینه و صدور وچر درصورت کنسلی با عنایت به انتخاب روش کنسلی توسط مالک ، هزینه ها به مسافر عودت می گردد(شرایط کنسلی مطابق شرایط ذیل و با انتخاب مالک می باشد)

شرایط کنسلی : آسان


تاریخ کنسلی تا ساعت 12 ظهر : یک روز قبل از سفر


اعلام کنسلی در مدت زمان کمتر از شرایط اعلام شده توسط مالک مطابق جدول فوق اماکن پذیر نمی باشد.وهیچ گونه هزینه ای عودت نخواهد شد

متوسط

تاریخ کنسلی تا ساعت 12 ظهر پنج روز قبل از سفر

مسافرین باید در زمان ثبت نام به شرایط انتخابی کنسلی که توسط مالک درج گردیده توجه نمایند زیرا با واریز هزینه و صدور وچر درصورت کنسلی با عنایت به انتخاب روش کنسلی توسط مالک ، هزینه ها به مسافر عودت می گردد(شرایط کنسلی مطابق شرایط ذیل و با انتخاب مالک می باشد)

شرایط کنسلی : متوسط


تاریخ کنسلی تا ساعت 12 ظهر : پنج روز قبل از سفر


اعلام کنسلی در مدت زمان کمتر از شرایط اعلام شده توسط مالک مطابق جدول فوق اماکن پذیر نمی باشد.وهیچ گونه هزینه ای عودت نخواهد شد

سخت

تاریخ کنسلی تا ساعت 12 ظهر ده روز قبل از سفر

مسافرین باید در زمان ثبت نام به شرایط انتخابی کنسلی که توسط مالک درج گردیده توجه نمایند زیرا با واریز هزینه و صدور وچر درصورت کنسلی با عنایت به انتخاب روش کنسلی توسط مالک ، هزینه ها به مسافر عودت می گردد(شرایط کنسلی مطابق شرایط ذیل و با انتخاب مالک می باشد)

شرایط کنسلی : سخت


تاریخ کنسلی تا ساعت 12 ظهر : ده روز قبل از سفر


اعلام کنسلی در مدت زمان کمتر از شرایط اعلام شده توسط مالک مطابق جدول فوق اماکن پذیر نمی باشد.وهیچ گونه هزینه ای عودت نخواهد شد
امکانات کلی ملک
استخر
بالکن
پارکینگ
سونا
تراس
تلویزیون
کولر
حمام
آشپزخانه
اجاق گاز
یخچال
موقعیت حدودی ملک در نقشه

خیابان : گیلان؛گردنه حیران
قوانین ملک
محدودیت ها : ندارد
بیعانه :
کارت ملی یاشناسنامه
دیگر موارد: ندارد

عکس ها

رزرو ویلا دوخواب
رزرو ویلا دوخواب
رزرو ویلا دوخواب
رزرو ویلا دوخواب
رزرو ویلا دوخواب
رزرو ویلا دوخواب

بر چسب ها: